Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of wijzigen. Nadat alle vragen van het kwaliteitsstatuut zijn ingevuld, kunnen de gegevens ter toetsing worden aangeboden. Het resultaat van de toets is na 24 uur op uw account in te zien. Ook ontvangt u een mail met het resultaat van de toetsing.

Belangrijke informatie

  • Helpdesk minder bereikbaar tussen kerst en nieuwjaar In de week van 26 december is de telefonische helpdesk gesloten. De mailbox wordt beperkt gelezen en het kan langer duren voordat u een reactie van ons ontvangt. Vanaf 2 januari is de telefonische helpdesk weer geopend op maandag en donderdag.
  • Nieuwe formats LKS 3.0 Zorginstituut Nederland heeft vanuit haar doorzettingsmacht eind 2020 het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz versie 3.0 inclusief aangepaste formats opgenomen in het Kwaliteitsregister. Vanaf 16 december zijn deze nieuwe formats verwerkt in deze online omgeving. Als u uw kwaliteitsstatuut gaat aanpassen zult u merken dat in de online omgeving eerdere antwoorden zijn overgenomen voor zover als mogelijk. Als dit niet mogelijk was, of als het een nieuwe vraag is, ziet u een leeg veld en dient u dit in te vullen.  
  • Geldigheid kwaliteitsstatuut Door de komst van het nieuwe format landelijk kwaliteitsstatuut ggz 3.0 (LKS 3.0) vervalt de geldigheid van alle statuten die zijn gemaakt en goedgekeurd volgens een ouder model. Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 dan wel versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 geldig.
  • Privacywetgeving en expliciete toestemming Binnen de privacywetgeving bent u verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. U kunt uw voorkeuren voor doorlevering van informatie doorgeven via de privacyinstellingen in uw account.
  • Nieuwe aanbieders Bent u een nieuwe aanbieder van ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dan dient u te beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut. Meer informatie over bijvoorbeeld of u een sectie II (vrijgevestigd) of een sectie III (instelling) statuut dient in te vullen, vindt u in het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz. Heeft u nog andere inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw branche- of beroepsvereniging.
  • Hulp nodig? Een uitgebreide handleiding voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut op deze website vindt u hier.
  • Hebt u een vraag? Bezoek de pagina Frequently Asked Questions en kijk of uw vraag hier vermeld staat voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen beschikken over een goedgekeurd statuut, doorloopt u de volgende stappen:

Voor hulp bij het doorlopen van deze stappen, maakt u gebruik van de handleiding of leest u zorgvuldig de informatie die bovenaan elke pagina van de verschillende stappen van deze website is beschreven.

Aanvraag account » Inloggen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het GGZ kwaliteitsstatuut? Raadpleeg de informatie bij het onderdeel Achtergrond, de website www.Zorginzicht.nl of de website van uw branche- of beroepsvereniging.