Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of wijzigen. Nadat alle vragen van het kwaliteitsstatuut zijn ingevuld, kunnen de gegevens ter toetsing worden aangeboden. Het resultaat van de toets is na 24 uur op uw account in te zien.

Belangrijke informatie

 • Privacywetgeving en expliciete toestemming
  Binnen de privacywetgeving bent u verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. U kunt uw voorkeuren voor doorlevering van informatie doorgeven via de privacyinstellingen op deze website.
 • Geldigheid kwaliteitsstatuut
  Beschikt u reeds over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan hoeft u in 2020 vooralsnog uw statuut niet opnieuw aan te bieden ter toetsing op deze website, behalve als er zich wijzigingen in uw praktijk/instelling voordoen. Het is wel belangrijk dat u uw statuut op uw website (of eventueel in uw praktijk) actueel houdt.
 • Nieuwe formats in 2020
  Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van partijen per 1 januari 2020 een herziene versie van het model kwaliteitsstatuut inclusief aangepaste formats opgenomen in het Kwaliteitsregister. Met ingang van juni 2020 zijn de nieuwe formats verwerkt in deze online omgeving. Dat betekent dat als u eerder een kwaliteitsstatuut heeft ingediend of hiermee bezig was, dat er enkele vragen zijn gewijzigd en toegevoegd. Voor zover als mogelijk zijn eerdere antwoorden overgenomen. Als dit niet mogelijk was, of het betreft een toegevoegde vraag, ziet u een leeg veld en dient u deze in te vullen. Partijen hebben afgesproken dat zorgaanbieders die nu beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vooralsnog niet te verplichten deze aan te passen. Dit ter voorkoming van extra administratieve belasting vanwege verwachte ontwikkelingen in 2020.
 • Nieuwe aanbieders
  Bent u een nieuwe aanbieder van generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dan dient u te beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut. Meer informatie over bijvoorbeeld of u een sectie II (vrijgevestigd) of een sectie III (instelling) statuut dient in te vullen, vindt u in het model kwaliteitsstatuut. Heeft u daarna nog andere inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw branche- of beroepsvereniging.
 • Hulp nodig?
  Een uitgebreide handleiding voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut op deze website vindt u hier.
 • Hebt u een vraag?
  Bezoek de pagina Frequently Asked Questions en kijk of uw vraag hier vermeld staat voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen beschikken over een goedgekeurd statuut, doorloopt u de volgende stappen:

Voor hulp bij het doorlopen van deze stappen, maakt u gebruik van de handleiding of leest u zorgvuldig de informatie die bovenaan elke pagina van de verschillende stappen van deze website is beschreven.

Aanvraag account » Inloggen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het GGZ kwaliteitsstatuut? Raadpleeg de informatie bij het onderdeel Achtergrond, de website www.Zorginzicht.nl of de website van uw branche- of beroepsverening.