Frequently Asked Questions (FAQ)

Staat uw vraag er niet bij of biedt het antwoord geen oplossing. Neem dan contact op met de helpdesk middels helpdesk@GGZkwaliteitsstatuut.nl of 088-1263915. De helpdesk is op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 en 15:00 uur telefonisch bereikbaar.

Indeling FAQ:

Verplichting

 • Wanneer moet ik een kwaliteitsstatuut openbaar maken? Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Als u geen verzekerde zorg levert, hoeft u geen kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
 • Ik ben een startende zorgaanbieder, wat moet ik regelen? Zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Indien u een nieuwe praktijk of instelling start, dient u te zorgen dat u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut zodra u start met het leveren van verzekerde zorg. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat uw behandelingen die gestart zijn voor de goedkeuring van uw kwaliteitsstatuut niet worden uitbetaald door de zorgverzekeraar.
 • Zijn er kosten verbonden aan het registreren en aanbieden van mijn kwaliteitsstatuut? Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het  kwaliteitsstatuut.     
 • Ik lever alleen jeugdzorg, moet ik ook een kwaliteitsstatuut aanmaken? Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ heeft betrekking op de curatieve ggz in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is zodanig opgesteld dat het ook gebruikt kan worden in andere delen van de ggz zoals de kinder- en jeugd-ggz. Vooralsnog is het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz opgesteld als gedragen veldnorm voor de curatieve ggz. Jeugdzorg valt onder de Jeugdwet en is overgeheveld naar gemeenten. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz is dus geen veldnorm voor jeugdzorg.
 • Moet ik voor mijn huisartsenpraktijk ook een kwaliteitsstatuut opstellen? Nee, het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ heeft betrekking op curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De huisartsenzorg (inclusief POH-GGZ) valt buiten de reikwijdte van de verplichting om een kwaliteitsstatuut te hebben.


Aanmelden

 • Ik heb mijn e-mail ter bevestiging van mijn registratie op GGZKwaliteitsstatuut.nl niet ontvangen, wat nu? Onze e-mail kan in de spamfolder of de map ongewenste e-mail terecht gekomen zijn. Dit komt met name voor bij gmail accounts. Kijk dus goed in de verschillende mappen waar ongewenste email terecht kan komen. 
 • De activeringslink in mijn e-mail werkt niet (meer). Wat moet ik nu doen? Dan is uw activatielink helaas verlopen (deze moet dezelfde dag worden geactiveerd en is 24 uur geldig). Neemt u in dit geval contact op met de helpdesk. Wilt u zo vriendelijk zijn uw AGB code(s) door te geven? Dit vereenvoudigt het werk op de helpdesk.
 • Ik heb me wel geregistreerd op de website GGZKwaliteitsstatuut.nl, maar mijn account nooit geactiveerd. Kan ik nu alsnog mijn account activeren? Nee, helaas is dat niet mogelijk. Uw activatielink moet dezelfde dag gebruikt worden. Neem in dit geval contact op met de helpdesk.


AGB-code

 • Uit mijn registratie blijkt dat ik als instelling mijn kwaliteitsstatuut moet aanbieden, terwijl dit vrijgevestigde zou moeten zijn of andersom. Hoe kan ik dit wijzigen? Helaas kunt u dit niet zelf wijzigen en zult u in dit geval contact op moeten nemen met de helpdesk om te controleren in welke sectie (vrijgevestigde of instelling) uw praktijk valt. De criteria daarvoor worden toegepast bij het toekennen van uw AGB-code. 
 • Welke AGB-code vul ik in bij registratie, mijn persoonlijke of de AGB-code van de praktijk. Ik declareer met beide AGB-codes. U vult uw persoonlijke AGB-code in, aangezien u het kwaliteitsstatuut op persoonlijke titel aanbiedt en uw persoonlijke AGB-code uniek voor u is.
 • Ik heb twee persoonlijke AGB-codes wat moet ik doen? Als beide AGB-codes in het dezelfde sectie deel vallen (vrijgevestigde of instelling), dan kunt u gebruik maken van één van de twee codes.


Inloggen

 • Ik ben mijn inloggegevens kwijt of de gebruikte inloggegevens werken niet, wat doe ik nu? Als u nog wel de beschikking heeft over uw gebruikersnaam dan kunt u gebruik maken van de functionaliteit 'wachtwoord vergeten'. De gebruikersnaam is een e-mailadres dat u eerder heeft opgegeven.
 • Ik heb geen email ontvangen nadat ik gebruik heb gemaakt van de wachtwoord-vergeten functie. Het is mogelijk dat deze e-mail terecht is gekomen in de spamfolder. Controleer eerst deze folder of probeer het opnieuw. Dit komt met name voor bij gmail accounts. Kijk daarbij goed in de verschillende mappen waar ongewenste email terecht kan komen. 
 • Ik wil mijn gebruikersnaam (email adres) wijzigen. Hoe kan ik dat doen? Het is mogelijk om hiertoe een verzoek in te dienen bij de helpdesk. Geef daarbij aan wat de oude inlognaam is, de gewenste nieuwe inlognaam en de reden van wijziging.

Inhoud kwaliteitsstatuut

 • Ik heb een inhoudelijke vraag of opmerking over de wijze waarop ik mijn statuut moet invullen of over een vraag die opgenomen is in het format kwaliteitsstatuut. U kunt uw vraag richten aan uw beroeps- of branchevereniging. U kunt de websites van de betrokken beroepsverenigingen bereiken door op de logo’s rechts bovenaan deze pagina te klikken.
 • Ik wil mijn algemene gegevens wijzigen, hoe doe ik dit? Deze gegevens kunt u zelf wijzigen in uw statuut door in te loggen en vervolgens op algemene gegevens te klikken. U kunt uw algemene gegevens alleen wijzigen indien uw statuut de status ‘goedgekeurd’ heeft. Bij het aanpassen van de algemene gegevens wordt uw statuut niet opnieuw getoetst. 
 • Is een HKZ-certificering verplicht? Voor het verkrijgen van een instellingsstatuut, is het verplicht HKZ-certificering of ISO te hebben om een goedgekeurd statuut te krijgen.
 • Wat is een professioneel statuut? In het professioneel statuut staan de verantwoordelijkheden van de behandelaar vastgelegd, alsook de afspraken en beschrijving van de samenwerking tussen de regiebehandelaar en medebehandelaren.
 • Moet op mijn verwijzing naar de GGZ staan of ik verwijs naar categorie A, B, C of D? Nee, de categorie indeling heeft geeft consequenties voor de verwijzing. Voor verwijzing zijn de door branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars gemaakte Verwijsafspraken GGZ van toepassing. Daarin staat onder mer dat de verwijzer moet aangeven of hij verwijst naar de Generalistische Basis-GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.
 • Wat zijn de verschillen tussen versie 3 en de vorige versies van het LKS? Er zijn fundamentele inhoudelijke wijzigingen op basis van het LKS ten opzichte van het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het is dus belangrijk dat u het LKS en de nieuwe formats goed bestudeerd en de nieuwe formats voor uw praktijk of instelling invult. De grootste wijzigingen zijn: 
  • Het onderscheid naar vier categorieën A tot en met D, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en de complexiteit van het zorgaanbod. 
  • Het onderscheid tussen de rollen indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar.
  • De verplichting tot deelname aan een (multidisciplinair) lerend netwerk.


Aanbieden kwaliteitsstatuut

 • Ik wil mijn kwaliteitsstatuut opnieuw aanbieden. Kan dat? Geheel opnieuw aanbieden is niet meer nodig. Sinds 31 januari 2019 kunt u in uw eigen account alle gegevens van uw kwaliteitsstatuut aanpassen. Als u uw kwaliteitsstatuut aanpast, is het van belang dat u zelf de oorspronkelijk en gewijzigde versie(s) van uw statuut inclusief mutatiedatum archiveert. Mediquest bewaart kwaliteitsstatuten, die vanaf 18 september 2019 zijn goedgekeurd in de historie op de website. U kunt deze dan altijd raadplegen en downloaden. Als u met uw account inlogt op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl dan kunt u uw algemene gegevens wijzigen en/of uw kwaliteitsstatuut opnieuw aanbieden. Nadat u uw kwaliteitsstatuut heeft aangepast en ingediend volgt toetsing. Na 24 uur ontvangt u het resultaat van de toetsing.
 • Ik ben een beginnende zorginstelling en beschik nog niet over een geldig kwaliteitscertificaat. Hoe kan ik dan toch mijn kwaliteitsstatuut indienen? U kunt in dit geval een document uploaden met daarin bewijsvoering dat u met een kwaliteitstraject bezig bent. Hierin neemt u onder andere een beschrijving op welk kwaliteitscertificaat/keurmerk u aan het behalen bent, op welke termijn u hierover dient te beschikken en overige bijzonderheden die relevant zijn in dit traject. Zodra u het kwaliteitscertificaat heeft behaald en ontvangen, vervangt u het eerdere document met een afschrift/kopie van het geldige kwaliteitscertificaat. De verplichting voor een kwaliteitscertificaat geldt overigens uitsluitend voor instellingen uit sectie 3 van het kwaliteitsstatuut. Vrijgevestigden uit sectie 2 zijn niet verplicht een kwaliteitscertificaat te uploaden als basisvoorwaarde voor goedkeuring van het kwaliteitsstatuut.
 • Ik heb geen bevestiging ontvangen dat mijn kwaliteitsstatuut is aangeboden. Op welke wijze kan ik alsnog over deze bevestiging beschikken? Controleer uw spamfolder of de e-mail daar terecht is gekomen. Mocht de e-mail zich hier niet bevinden, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Als het aangepaste kwaliteitsstatuut is goedgekeurd kunt u het op de website inzien en openbaar maken. De actuele status van uw kwaliteitsstatuut wordt vermeld rechtsboven in het scherm, nadat u bent ingelogd.


Toetsen kwaliteitsstatuut

 • Wanneer wordt mijn kwaliteitsstatuut getoetst? Toetsing van uw kwaliteitsstatuut vindt binnen 24 uur na aanbieden van uw kwaliteitsstatuut plaats. Tot die tijd wordt uw account bevroren en kunt u tijdelijk geen aanvullende wijzigingen doorvoeren. 
 • Wanneer ontvang ik de resultaten van de uitgevoerde toets? Het resultaat van de uitgevoerde toets staat na 24 uur voor u klaar op deze website. U dient hiervoor in te loggen. Ook ontvangt u na 24 uur een e-mail met de resultaten van de toetsing. Gedurende de 24 uur waarin Mediquest de toetsing uitvoert heeft uw account de status bevroren en kunt u geen wijzigingen aanbrengen.  
 • Wie voert de toets uit? Het kwaliteitsstatuut wordt getoetst door Mediquest als onafhankelijk onderzoeksbureau op basis van de in het format opgenomen criteria.
 • Hoe weet ik of mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd? Het resultaat van de toets wordt na 24 uur gepubliceerd in uw account op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. De actuele status van uw kwaliteitsstatuut wordt vermeld rechtsbovenaan het scherm. Daarnaast ontvangt u na 24 uur een email met de resultaten van de toetsing.
 • Wat moet ik doen met de resultaten van de toets? Als uw statuut is goedgekeurd, dient u uw statuut openbaar te maken door deze op uw website te publiceren of beschikbaar te stellen in uw praktijk. Na goedkeuring kunt u in uw account een PDF versie genereren onder 'Statuut inzien'. Goedgekeurde versies worden vanaf 18 september 2019 ook in de historie bewaard en kunt u downloaden. Als uw statuut is afgekeurd, dan kunt u aanpassingen doorvoeren en het opnieuw ter toetsing aanbieden. U kunt dit proces herhalen naar gelang het nodig is. U gaat daarvoor naar het submenu keuze statuut invullen/wijzigen.
 • Wat als ik mijn 'goedgekeurde statuut' wil wijzigen? U kunt uw goedgekeurde statuut aanpassen indien gewenst. Uw statuut wordt dan opnieuw getoetst.


Openbaar maken kwaliteitsstatuut

 • Hoe komt mijn kwaliteitsstatuut bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL)? Indien u toestemming heeft gegeven voor doorlevering van uw gegevens aan ZiNL ‘en u een getoetst statuut heeft,  zullen gegevens op basis van uw statuut worden opgenomen in het Openbaar Databestand van ZINL. De aanlevering aan ZINL gebeurt automatisch, maandelijks rond de 15de van de maand.
 • Wat doet ZiNL vervolgens met mijn kwaliteitsstatuut? ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een getoetst statuut. In dit openbaar databestand zijn enkele gegevens opgenomen op basis van uw kwaliteitsstatuut. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen. Zorgverzekeraars en Vektis maken gebruiken van dat gepubliceerde databestand.
 • Indien ik geen toestemming geef voor aanleveren aan ZiNL, wat zijn dan de gevolgen? Uw gegevens zijn niet zichtbaar in het openbaar databestand op www.zorginzicht.nl. Dat kan gevolgen hebben voor uw declaraties.      
 • Ik krijg van een zorgverzekeraar de melding dat mijn declaratie niet wordt vergoed omdat ik niet beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Wat kan ik doen? Er zijn een aantal acties die u kunt ondernemen. 
  • Controleer allereerst of uw kwaliteitsstatuut de status goedgekeurd heeft, 
  • Controleeer of u toestemming heeft gegeven voor doorlevering aan ZiNL  
  • Controleer of de AGB code waarmee u declareert overeenkomt met de AGB code in uw kwaliteitsstatuut. 
  • Pas zonodig gegevens van uw kwaliteitsstatuut aan en hou er rekening mee dat de gegevens worden doorgestuurd maandelijks rond de 15e. 
  • Neem contact op met onze helpdesk indien bovenstaand geen oplossing geeft. 
 • Wanneer moet ik mijn kwaliteitsstatuut bijwerken? Conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz dienen zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut jaarlijks te evalueren en actualiseren. U kunt ten alle tijde uw kwaliteitsstatuut updaten, zodra deze niet meer actueel is.
 • Waar komen de gegevens uit mijn kwaliteitsstatuut nog meer terecht? Als u toestemming geeft stelt Mediquest enkele gegevens uit uw kwaliteitsstatuut beschikbaar voor Kiezen in de ggz. Dit is een keuzewebsite van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Doel van de keuzewebsite is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden. Indien u geen toestemming geeft, worden uw gegevens uit uw kwaliteitsstatuut niet zichtbaar op de website ”Kiezen in de GGZ”.
 • Als ik geen toestemming geef voor aanlevering aan MIND verdwijnt mijn praktijk dan van de website "Kiezen in de ggz"? Nee dat is geen direct gevolg. Indien u geen toestemming geeft voor aanlevering aan MIND, dan worden de gegevens uit het kwaliteitsstatuut van uw organisatie of praktijk niet zichtbaar op de website ”Kiezen in de GGZ”. MIND gebruikt ook Vektis als bron voor vermelding van uw organisatie of praktijk.


Geldigheidsduur kwaliteitsstatuut

 • Tot wanneer is mijn kwaliteitsstatuut geldig? Per 15-12-2020 is het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS GGZ 3.0) opgenomen in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. Voor 1 juli 2022 moeten zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut invullen of aanpassen conform het format LKS versie 3.0. Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 dan wel versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 geldig.
 • Tijdlijn
  • Vanaf 16 december 2021 is het format LKS 3.0 beschikbaar op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl  en wordt gewerkt met het kwaliteitsstatuut volgens het format LKS versie 3.0.
  • Voor 1 juli 2022 moeten zorgaanbieders hun eigen kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 invullen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
  • vanaf 1 september 2022 dient iedere zorgaanbieder over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 te beschikken
  • declaratie van zorg is mogelijk met een geldig kwaliteitsstatuut versie 2.0 dan wel kwaliteitsstatuut versie 1.0 tot en met uiterlijk 31 december 2022
  • vanaf 1 januari 2023 vervalt de geldigheid van het kwaliteitsstatuut versie 2.0 dan wel kwaliteitsstatuut versie 1.0
  • nieuwe zorgaanbieders vullen vanaf 16 december direct een kwaliteitsstatuut op basis van formats LKS versie 3.0 in. Vergelijkbaar geldt dit voor zorgaanbieders die beschikken over een kwaliteitsstatuut in een eerder format en deze willen aanpassen. Bij het vernieuwen van een kwaliteitsstatuut op de website wordt reeds bekende informatie uit voorgaande ingevulde formats zo veel mogelijk overgenomen.