Frequently Asked Questions (FAQ)

Staat uw vraag er niet bij of biedt het antwoord geen oplossing. Neem dan contact op met de helpdesk middels e-mailadres helpdesk@GGZkwaliteitsstatuut.nl of 088-1263915. De helpdesk is op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 en 15:00 uur telefonisch bereikbaar.

Indeling FAQ:

Verplichting

 • Wanneer moet ik een kwaliteitsstatuut openbaar maken? Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Als u geen verzekerde zorg levert, hoeft u geen kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
 • Bent u vrijgevestigde orthopedagoog of verpleegkundige specialist GGZ en wilt u beschikken over een kwaliteitsstatuut?Helaas is het op dit moment niet mogelijk om u als regiebehandelaar binnen sectie II uit te geven. Daarvoor worden wel naar mogelijkheden gezocht middels de experimenteerruimte. Neemt u voor meer informatie contact op met uw branche- of beroepsorganisatie.
 • Ik heb mijn statuut niet op tijd aangeleverd, wat nu? Zorgaanbieders in de curatieve ggz onder Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Indien u een nieuwe praktijk of instelling start, dient u te zorgen dat u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut zodra u start met het leveren van verzekerde zorg. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat uw behandelingen die gestart of doorlopen in 2017 niet (meer) in behandeling worden genomen totdat u alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet.
 • Zijn er kosten verbonden aan het aanbieden van mijn kwaliteitsstatuut? Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het aanbieden van uw kwaliteitsstatuut.

Aanmelden

 • Ik heb mijn e-mail ter bevestiging van mijn registratie op GGZKwaliteitsstatuut.nl niet ontvangen, wat nu? Bij het ontvangen van e-mail treedt soms enige vertraging op. Het is dan ook het beste minstens een uur te wachten. Een andere mogelijkheid is dat uw e-mail in de spam folder terecht is gekomen.
 • De activeringslink in mijn e-mail werkt niet. Wat moet ik nu doen? In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk. Wilt u zo vriendelijk zijn de foutmelding bij de hand te houden? Dit vereenvoudigt het werk op de helpdesk.
 • Ik heb me wel geregistreerd op de website GGZKwaliteitsstatuut.nl, maar mijn account nooit geactiveerd. Kan ik nu alsnog mijn account activeren? Nee, helaas is dat niet mogelijk. Uw activatielink is slechts 24 uur geldig. Neem in dit geval contact op met de helpdesk.
 • Ik krijg een foutmelding als ik op mijn activatielink klik. Dan is uw activatielink helaas verlopen (deze is 24 uur geldig). Neemt u in dit geval contact op met de helpdesk. Zij helpen u verder.

AGB-code

 • Uit mijn registratie blijkt dat ik als instelling mijn kwaliteitsstatuut moet aanbieden, terwijl dit vrijgevestigde zou moeten zijn of andersom. Hoe kan ik dit wijzigen? Helaas kunt u deze gegevens niet zelf wijzigen en zult u in dit geval contact op moeten nemen met de helpdesk.
 • Welke AGB-code vul ik bij registratie, mijn persoonlijke of de AGB-code van de praktijk. Ik declareer met beide AGB-codes. In dit geval vult u uw persoonlijke AGB-code in, aangezien u het kwaliteitsstatuut op persoonlijke titel aanbiedt en uw persoonlijke AGB-code uniek voor u is.
 •  Ik heb twee persoonlijke AGB-codes wat moet ik doen? Als beide AGB-codes in het dezelfde sectie deel vallen (vrijgevestigde of instelling), dan kunt u gebruik maken van een van de twee codes.

Inloggen

 •  Ik ben mijn inloggegevens kwijt of de gebruikte inloggegevens werken niet, wat doe ik nu? Als u nog wel de beschikking heeft over uw gebruikersnaam dan kunt u gebruik maken van de functionaliteit wachtwoord vergeten. De gebruikersnaam is een e-mailadres dat u eerder heeft opgegeven.
 •  Ik heb geen email ontvangen nadat ik gebruik heb gemaakt van de wachtwoord-vergeten functie. Het is mogelijk dat deze e-mail terecht is gekomen in de spam folder. Controleer eerst deze folder of probeer het opnieuw voordat u contact opneemt met de helpdesk.
 

Inhoud kwaliteitsstatuut

 • Ik heb een inhoudelijke vraag of opmerking over de wijze waarop ik mijn statuut moet invullen of over een vraag die opgenomen is in het format kwaliteitsstatuut. U kunt uw vraag richten aan uw beroeps- of branchevereniging. U kunt de websites van de betrokken beroepsverenigingen bereiken door op de logo’s te klikken.

Aanbieden kwaliteitsstatuut

 •  Ik wil mijn kwaliteitsstatuut opnieuw aanbieden. Kan dat? Nee, indien uw kwaliteitsstatuut eenmaal is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren in de inhoud van uw kwaliteitsstatuut. Indien u wijzigingen wilt doorvoeren in de informatie die is doorgegeven aan ZiNL, kunt u contact opnemen met de helpdesk.
 • Ik heb geen bevestiging ontvangen dat mijn kwaliteitsstatuut is aangeboden. Op welke wijze kan ik alsnog over deze bevestiging beschikken? Allereerst is het van belang dat u uw spam folder controleert of de e-mail daar terecht is gekomen. Mocht de e-mail zich hier niet bevinden, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Toetsen kwaliteitsstatuut

 • Wanneer wordt mijn kwaliteitsstatuut getoetst? Toetsing van uw kwaliteitsstatuut vindt binnen 24 uur na aanbieden van uw kwaliteitsstatuut plaats.
 • Wanneer ontvang ik de resultaten van de uitgevoerde toets? Het resultaat van de uitgevoerde toets staat na 24 uur voor u klaar. U dient hiervoor wel eerst in te loggen.
 • Wie voert de toets uit? Het kwaliteitsstatuut wordt getoetst door MediQuest als onafhankelijk onderzoeksbureau op basis van de in het format opgenomen criteria.
 • Hoe weet ik of mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd? Het resultaat van de toets wordt na 24 uur gepubliceerd op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en is voor u beschikbaar nadat u bent ingelogd. Navigeer voor uw resultaat naar de pagina 'Invullen Kwaliteitsstatuut'.
 • Wat moet ik doen met de resultaten van de toets? Als uw statuut is goedgekeurd, dient u uw statuut openbaar te maken door deze op uw website te publiceren of beschikbaar te stellen in uw praktijk. Na goedkeuring kunt u een 'alleen lezen' versie vinden onder 'Invullen Kwaliteitsstatuut'. Als uw statuut niet is goedgekeurd, dan kunt u vanaf april 2017 uw ingevulde statuut via de nieuwe werkwijze opnieuw aanbieden. Uw statuut wordt nogmaals getoetst.
 • Wat als ik mijn 'goedgekeurde statuut' wil wijzigen? Als u al beschikt over een goedgekeurd statuut is het helaas niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de 'alleen lezen' versie van uw goedgekeurde statuut. De 'alleen lezen' versie is beschikbaar gesteld, echter het is niet verplicht om deze versie te publiceren. U kunt er voor kiezen om dit wel te doen en een addendum toe te voegen met eventuele wijzigingen, of u kunt essentiële wijzigingen in een eigen versie aanbrengen en die versie te publiceren op uw website of in uw praktijk. De wijziging hoeft niet meer getoetst te worden. Let op: Als er een wijziging doorgevoerd dient te worden in de volgende gegevens (AGB codes, naam praktijk, naam regiebehandelaar, postcode/huisnummer praktijk, KVK-nummer) neem dan contact op met de helpdesk. 

Openbaar maken kwaliteitsstatuut

 • Hoe komt mijn kwaliteitsstatuut bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL)? Indien uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, zal aan ZiNL worden doorgegeven dat u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw statuut beschikbaar is. Deze aanlevering aan het ZiNL gebeurt maandelijks, elke maand wordt omtrent het midden van de maand een update gestuurd met de vernieuwde data.
 • Wat doet ZiNL vervolgens met mijn kwaliteitsstatuut? ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen: op de website https://www.zorginzicht.nl/opendata/Paginas/aangeleverdebestanden.aspx?sub=1&fLvlT=Openbare%20data&subIdx=0
 • Op welke wijze krijg ik daar informatie over? U ontvangt geen afzonderlijk bericht dat uw gegevens zijn doorgegeven.
 • Moet ik mijn kwaliteitsstatuut jaarlijks bijwerken? Zodra uw kwaliteitsstatuut niet meer klopt, moet u uw kwaliteitsstatuut bijwerken.